Hva skjer på banen

De av dere som har hatt anledning til å spille på banen vår i sommer har opplevd at vi har hatt visse problemer med noen av greenene og lurer sikkert på hva som skjer.
I stort kan alt forklares med vanntilgang, vanningsregularitet og vannkvalitet. Styret har vært klar over problemer med styringssystemet til vanningsanlegget, men hadde i utgangspunktet i 2017 og 2018 prioritert andre påtrengende investeringer. Etter en lang periode våren 2018 hvor medlemmer gjorde en fantastisk innsats med å kjøre systemet manuelt to ganger daglig, en operasjon som krever to personer over flere timer, samtidig som prognosene for sommeren forble tørre, valgte styret å bestille nytt styringssystem. Dette er ventet levert / ferdig montert i løpet av juli. Frem til da og under selve installasjonen vil det fortsatt legges ned betydelig innsats fra medlemmene for å sikre vanning av greenene.
Selv om sommeren har vært «knall» for turister og ferierende så er ikke bønder og golfbaneeiere like fornøyd. Det tørre været har i tillegg til å tørke ut fairwayene også medført en sterkt redusert vannføring i vassdraget hvor golfbanen henter vann. Redusert vanngjennomstrømming og gjengroing ved dagens vanninntak har gitt høyt innhold av mikropartikler i vannet (grums) som igjen har gitt utfordringer for ventiler og spredere. I tillegg legger disse partiklene seg som en film på greenene og hindrer etter hvert vannet å trenge ned i greenen. Klubbens har undersøkt flere muligheter for å kunne hente vann med lavere innhold av tørrstoff. Etter å ha vurdert forskjellige alternativ har vi nå besluttet å flytte vanninntaket til et område hvor vannkvaliteten er langt bedre. Igjen; flere av klubbens medlemmer har lagt ned et utrettelig arbeid for å bøte på disse problemene og med å kartlegge og etablere nytt vanninntak. Arbeidet med dette tiltaket ble ferdig i dag 9/7.
De tiltakene som er iverksatt er dessverre ikke gratis. Klubben har imidlertid ikke hatt annet valg enn å investere i nytt utstyr for å hindre en fullstendig ødeleggelse. Dette er en finansiell utfordring som vi må håndtere. Uansett, den største innsatsen er likevel den som en del aktive medlemmer har bidratt med gjennom dugnad (natt og dag) for å hindre uopprettelige skader. Når vanningsanlegget endelig er oppjustert nå i sommer vil antall dugnadstimer bare knyttet til dette anlegget nærme seg 900 timer. Klubbens styre kan ikke takke nok de medlemmene som har viet så stor del av sommeren til å jobbe for klubbens beste. Vi håper samtidig at også andre medlemmer vil stille opp når installasjonen av nytt styringssystem til vanningsanlegget skal gjøres på hver green og tee-sted.
Sommeren 2017 vil bli husket som den våteste i manns minne. Sommeren 2018 går sannsynligvis inn i historien som den tørreste. Selv om klubbens styre har iverksatt tiltak for å bøte på problemene så er ikke utfordringene denne sommeren over. Fortsatt tørke kan i så måte i verste fall medføre at vassdraget hvor vi tar vannet fra tørker helt inn og at vann må fraktes i tankvogn fra andre steder til golfbanen. La oss håpe at det ikke blir nødvendig og at vi snart får tilførsel av vann ovenfra.
Utsikten 9/7.2018 Styret