LOKALE REGLER – UTSIKTEN GOLFKLUBB

Utenfor banen mellom to hull ( A-4 )

Under spill av hull 15 er hull 5, hvor grensen er markert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene ansees som grensegjenstander under spill av hull 15. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen ( E-5 )

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen ved spill av hull 15, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med 2 straffeslag, heller enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Se forslag lokal regel E-5 for komplette detaljer om den lokale regelen.
Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer ( F-1 )

Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/ eller hvit linje.
b. Maurtuer i generelt område
c. Fjell i dagen i høyre bunker på hull 1
d. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
e. Områder dekket med utlagt bark rundt trær.
Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d-e.

Uflyttbare hindringer
f. Alle avstandsmerker.

Spilleforbudsområder ( i unormale baneforhold ) ( E-8.1 )

Området definert med blå staker med hvit topp er et spilleforbudsområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra  spilleforbudsområdet må fritak tas etter regel 16.1f.

Ball forandret retning av luftledning ( E-11 )

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert traff en luftledning under spill av hull 4, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått ( se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Lokale bestemmelser

Gule avstandsmerker: 150 meter til senter green
Røde avstandsmerker: 100 meter til senter green

Oppdatert: April 2019