Vinter klare.

Fantastikk gjeng som kom innom Utsikten golfpark for og jobbe litt dugnad i dag. Vi er godt i gang med flere oppgaver som må gjøres før sesongslutt. Det jobbes også med drenering og graving på banen. Hele vanningsanlegget er også blåst rent og vinter klart.
Det vil bli satt opp en dugnads dag når frosten kommer for fult og vi må stenge for sesongen. Men om du/dere er ivrige og ønsker og jobbe litt dugnad for klubben.
Ta kontakt til Steffen Johnsen.
Tlf 41634248
E-post steffen@utsiktengolf.no