TURNERINGER FORTSATT IKKE TILLATT !!!

Utsikten Golfklubb har foreløpig satt alle turneringer på hold. Dette i tråd med nasjonale bestemmelser omkring arrangementer.
Planlagt åpningsturnering 2. mai er derfor avlyst.
Vi må håpe på at Regjeringen etter hvert letter på disse reglene. Det er tillyst en ny pressekonferanse i morgen og vi får håpe at vi får nyheter som gir oss nye muligheter. (Vi får satse på Erna):
Ellers er det stor forskjell i regionen når det gjelder smitte, og kommunene har derfor lagt ut egne retningslinjer for blant annet reise til andre kommuner. Dette må vi som golfere respektere.
Alle som kommer til banen for en selskapsrunde eller annen aktivitet må selvfølgelig ta hensyn til de generelle smittereglene (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).
Klubben har innført antallsbegrensning i shop/klubbhus. Vennligst overhold denne. Videre ber vi alle som har benyttet seg av drivingrange å ta med "bøtte" tilbake, dyppe den i såpevannet som er satt ut før de plasseres i stativet.
NGF har på sine hjemmesider en del informasjon som dere bør følge med på. Her er gjengitt hva som per i dag er OK og relevant for oss. Se også; https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/
I HENHOLD TIL DE NASJONALE KORONABESTEMMELSENE ER DET ÅPNING FOR Å KUNNE:
• Tillate selskapsrunder og åpne treningsanlegg iht. smittevernreglene.
• Gjennomføre organiserte treninger og kurs utendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 20 personer.
• Gjennomføre organiserte treninger og kurs innendørs med individuell avstand på min. 1 meter og maks. 10 personer.
• Barn og unge (under 20 år) kan delta i organisert idrettsaktivitet som normalt.