Stillingsannonse Utsikten Golfklubb

Stillingsannonse Utsikten Golfklubb

Utsikten Golfklubb med i overkant av 500 medlemmer består av en 18 hulls hovedbane og en 9 hulls par 3 korthulls bane, driving ranges og treningsområde. Anlegget ble i 2007 kåret til «Norges Golfperle».

Klubben har flere turneringer gjennom sesongen med deltakere fra egne medlemmer og gjester fra andre klubber landet rundt.
Utsikten golfklubb har 2,5 årsverk fast ansatte og 4-6 sesong ansatte, disse er fordelt på administrasjon, butikk og bane. I tillegg legges det ned et betydelig dugnadsarbeid i klubben.

Daglig leder
Daglig leder vil ha administrativt ansvar for drift av klubben, innbefattet medlemskontakt og sponsorkontakt.
Daglig leder vil sammen med styret bidra til å utvikle klubben mot en fremtid i endring; være motivator og støtte til klubbens ansatte; være aktiv i klubbens komiteer; være proaktiv overfor sponsorer, kommune og naboklubber, samtidig som han kan påta vertskap for medlemmer og
tilreisende gjestespillere som besøker banen.

Vi søker en person med
- Gode lederegenskaper med vekt på samarbeid og teamarbeid.
- Utadvendt og gode kommunikasjonsevner.
- Serviceorientert og gjerne med interesse for golf.

 

Sesonghjelp /Banearbeider for sesong 2021
Golfbanens kvalitet er avgjørende for at Utsikten Golfklubb skal være den foretrukne banen å spille på for medlemmer og gjestespillere. Til dette trenger vi dyktige ansatte til å bistå greenkeeper i arbeidet med klipping og annet forefallende arbeid på banen.

Søkere må være 18 år eller inneha sertifikat for traktor.
Synes du dette høres spennende ut, ta kontakt med Styreleder

Roy Trydal 911 17 049
Søknadsfrist 21.03.2021
CV/ søknad kan sendes til post@utsiktengolf.no eller roy@boilertech.no