Senior Turnering

Oppstart av Senior turnering 06.05 kan ikke gjennomføres. Henviser til NGF sine rettningslinjer. Vi håper at vi kan starte opp 13.05, men det kommer vi tilbake til når vi vet mer.
Hilsen turneringskomiteen