Nødvendig sikring av vanntilførsel på plass.

Klubben gjennomførte i 2018 en oppgradering av vanningsanlegget, inkludert utlegging av inntaksledning i Solåsvannet. Den gangen ble imidlertid tilbakeslagsventilen satt i pumpehuset, noe som førte til at anlegget likevel tok vann fra reservoarene ved hull 15. Dette gir en risiko for innsug av humus og annet finstoff.

 Nå har Geir Røynestad ikledd seg dykkerutstyr og foretatt en dugnadsjobb utenom det vanlige i det han har flyttet ventilen til inntakskummen i bekken fra Solåsvannet.

Dermed har vi redusert faren for pumpestopp og havari som følge av luftinntrengning ved strømutfall. Samtidig tas nå vannet fra en et vassdrag med rennende vann hvor det ikke forekommer finstoff som følge av avrenning fra banen. Med denne løsningen har vi sikret best mulig kvalitet på det vannet vi har tilgang.

Vi mener dette er en viktig og nødvendig forbedring og en job som virkelig fortjener stor honnør. 

En stor takk til Geir.