Lag NM

I år arrangerer Utsikten Golfpark Lag NM for damer og herrer i 2. divisjon 21-22. juli! Ta kontakt med klubben om du har anledning til å hjelpe til under arrangementet!
Praktisk informasjon

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no.

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

Drivingrange

Alltid åpen med polletter.

Det brukes polletter (kr 30,- gir 33 baller), rangekort kr 300,- for 12 bøtter og kr 600,- for 25 bøtter. Det er kr 50,- i depositum for rangekort.

Evakueringsplan

Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.

Deles ut av starter.

 
Forecaddies

Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.

Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.

Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

 

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12.

Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

 
Førstehjelp

Kontakt turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er ca 20 km. Klubben har førstehjelpsutstyr.


Garderobe/dusj/toalett

Toalett i klubbhus, Drivingrange-bygget og mellom hull 9 og 10. Ingen garderobe/dusj.

 
Hullplassering

Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.


Innspill

Innspill vil foregå fredag 20 juli. Lagene tar selv kontakt med proshop, tlf. 38351658 for bestilling av starttider. Innspill er gratis for spillere og kapteiner.


Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom turneringsbestemmelsen, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinsskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.


Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

 
Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2018 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg  til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

 
Mat og drikke

Kaféen er åpen i tiden 0700 til 1900.

Hamburger kr 75,- Pommes Frites kr 75,- Baguette kr 50,-, Pølse kr 30,- Panini kr 65,-

Varmrett med drikke kr 125,- på lørdag mellom rundene.

Ellers har vi Hamburger, Pommes Frites, Baguetter, Panini og frukt.


Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er på klubbhuset.

Hvert lag vil ha sin «posthylle» hvor informasjon til laget, skjemaer etc. distribueres. Det er viktig at laget regelmessig sjekker «posthyllen» for informasjon. «Posthyllen» er plassert i driving range bygget.


Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved klubbhuset.

 
Overnattingsmuligheter


Hotell / annet
Tlf
Pris
The Bølgen & Moi Hotel Utsikten
38358800
Enkeltrom: kr.895,-   DBL rom:kr. 1095,-
Rosfjord Strandhotell

Farsund Fjordhotell
38340100

38389800
Enkeltrom: kr.1245.-   DBL rom:kr. 1345,-

Enkeltrom kr 1150,-   DBL rom kr 1250,-


Ved bestilling, oppgi at du deltar i Lag NM på Utsikten Golfklubb.

Reservasjon av rom gjøres direkte til hotellet.


Premieutdeling

Finner sted på klubbhuset så snart resultatlisten er klar etter siste runde.


Proshop

Åpen fra kl. 0700-1900 begge turneringsdager.

 
Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider.

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i turneringsbestemmelsene og er fredag 13. juli. Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til turneringsbestemmelsene) sendes arrangørklubben, e-post post@utsiktengolf.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt alle sine spillere innen 13. juli skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

Merk bestemmelser gjeldende for damelag og krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.


Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende. 

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

 

Resultatservice
 • Uoffisielle resultater
  • GolfBox livescoring oppdateres etter 9. hull (singlerunden). 
   
   Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome.
 • Offisielle resultater
  • GolfBox
  • Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
  • Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.
 

Scorekort og scorekortmottak

Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket ”Scorekortmottak” og ligger i Drivingrange-bygget.
Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).

Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.
Spillehastighet og regler for tidtaking

I henhold til tidsskjema og NGFs regelkort.

 

Spillernummer og kapteinsskilt

Deles ut på kapteinsmøtet.

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen.

Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.
Spilleoppsett

Runde 1           Runde 2           Runde 3                                    

Foursome        Four-ball          Single

 

Startkontingent

Startkontingenten er kr 2 700,- for damelag og kr 3 600,- for herrelag. 
Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall.
Startlister

Startlister distribueres på turneringssekretariatet og på oppslag på klubbhuset.

 

Starttider
Lørdag 21. juli
Start runde 1 fra kl. 0800 fra hull 1 og 10

Start runde 2 fra kl. 1330 fra hull 1 og 10
Søndag 22. juli
Start runde 3 fra kl. 0800 fra hull 1 og 10


Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

 

Traller

Spillerne må bruke egne traller.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

TurneringskomitéMobil
e-post
Turneringsleder
Dag Malterud

91102217
malteru@online.no
Medlem TK
Glen Andreassen

95488151

Hoveddommer
Erik Storm

41429516
Erik.storm@me.com
Turneringssekretariat

Ligger i klubbhuset merket ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 0700 begge spilledagene.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).