Klubbens reorganisering

Klubbens reorganisering

Styret har merket seg at mange medlemmer finner det rart at klubben velger ikke å inngå ny kontrakt med Kvinesdal Golf AS for betjening av våre kunder når kontrakten utløper 31/12.2019. Styret må presisere at vår beslutning om å overta betjeningen av eget klubblokale ikke er det samme som at vi ikke lenger ønsker å benytte oss av den kompetanse og de ferdigheter som Pål Rune representerer.

Bakgrunnen for styrets beslutning er;
• Bedre styring av klubben med koordinering av alle aktiviteter ved å ansette daglig leder
• Samle klubbens arbeidsoppgaver under en ledelse
• Bedre oppfølging av medlemmer og kunder ved at klubben selv betjener disse ved besøk på klubbhus

Styret er enig med de synspunkter som har kommet til uttrykk i sosiale medier om at Pål Rune representerer en ressurs. Klubbens styre har da også meddelt Pål Rune at klubben er interessert i fortsatt å kjøpe pro-tjenester dersom dette er noe også Pål Rune finner anledning til. Styret håper således at klubbens medlemmer fortsatt skal kunne dra full nytte av den spisskompetansen som Pål Rune besitter.

Styret er av den oppfatning at innsatsen som er gjort de senere år fra alle våre medlemmer har bidratt til å løfte anlegget i retning av klubbens visjon og at det er lagt et grunnlag for ytterligere forbedringer både organisatorisk og finansielt. Styret har kommet til at neste løft krever en tettere og mer kontinuerlig ledelse ved ansettelse av en daglig leder, samtidig som klubben selv er kontaktpunkt i møte med medlemmer og gjester, -viktige element for at videre utvikling har en god forankring blant anleggets brukere.

Klubbens styre stiller gjerne opp i et ekstraordinært årsmøte for å gjennomgå våre synspunkt. Styret vil således tilrettelegge for dette i løpet av september. Vi kommer tilbake med saksliste og tidspunkt på et senere tidspunkt.

UTSIKTEN GOLFKLUBB SØKER DAGLIG LEDER