Klubben iverksetter strakstiltak

Styret i Utsikten Golfklubb var i går samlet til styremøte (per Messenger) hvor man besluttet å være proaktive i forhold til den potensielle negative effekten en fortsatt stengning av banen vil kunne få.

Ansatte

Klubben har etter samråd med enhetsleder i Kvinesdal Kommune blitt enige om at daglig leder som har permisjon fra sin stilling i kommunen kan gå tilbake i denne stillingen. Dette er en vinn/vinn-løsning alt ettersom hans avdeling innen helse- og omsorgssektoren har behov for ekstra personell og at stillingen hans enda ikke var besatt. Klubben vil således innvilge permisjon til daglig leder. I tillegg vil klubbens kontormedarbeider bli permittere 50% (til 25% stilling) da aktiviteten vil bli kraftig redusert med stengt anlegg. Det vil si at kun fast ansatt Greenkeeper enn så lenge vil arbeide for å klargjøre banen for åpning så snart forholdene tillater det.

Innkjøpsstopp / kostnadskontroll

Alt innkjøp/anskaffelse vil bli vurdert nøye og godkjent av styret. Materiell som er helt nødvendig for å sikre banen vil bli prioritert. Alle planlagte investeringer og oppgraderinger som medfører utbetalinger vil bli skjøvet på. Det arbeides med utsatt betaling til flere leverandører.

Innbetaling av kontingent

Styret vil henstille til alle som enda ikke har betalt forfalt kontingent om å gjøre dette, ikke minst i solidaritet til alle de som punktlig har betalt denne ved forfall og for å gi klubben nødvendig likviditet i denne perioden. Styret har vedtatt at de som ønsker det kan innbetale kontingent m/spillerett i månedlige rater slik dette ble informert om på årsmøte i februar. Vennligst ta kontakt med klubben via post@utsiktengolf.no for nærmere informasjon om slik avdragsløsning.

Klubblokalet, driving range og bane forblir inntil videre stengt. Vi håper alle at nedstengningen av anlegget vil være kortvarig og at de økonomiske konsekvensene blir begrenset. Klubbens styre finner det likevel nødvendig i den usikre situasjonen vi befinner oss i å iverksette disse strakstiltakene og vi håper våre medlemmer og fremtidige gjestespillere har forståelse for dette.

Styret holder seg løpende oppdatert omkring de restriksjonen idretten pålegges. Skjer det endringer i NGF sine retningslinjer vil vi komme tilbake med utfyllende informasjon. Besøk gjerne NGF sine hjemmesider; https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus

Styret