HJELP – NY SAND I BUNKERNE !!!!

Mot slutten av uken får vi tilkjørt ny bunkersand (vasket).
Når vi har fått den på plass vil vi ha topp kvalitet i bunkerne -til
glede for oss alle.Gammel sand skal fjernes og ny legges inn.
TIL DETTE TRENGER VI HJELP. Vi planlegger start kl 09.00 tirsdag 11. juni
(morgen økta passe vel for pensjonistene) og fortsetter ut dagen, gjerne
med en ny gjeng/avløsere fra ca kl 16.00 (eller deromkring).
Blir vi ikke ferdige tar vi en ny økt torsdag.
Ta kontakt med Odd på telefon 915 53 793 eller send han en SMS
for å si fra om at du kan bidra. Vi håper på god hjelp fra mange.