FOR EN HELG!!!!!!

FOR EN HELG !!!

Det var nok med blandede følelser vi som klubb påtok oss to store nasjonale turneringer i 2019. Først Garmin Norgescup runde nr2 i mai og nå Lag-NM i divisjon 1 for regionen fra Møre til Vestfold.

For en suksess det ble og for en innsats klubbens medlemmer har lagt ned for å gjennomføre disse turneringene. Vi kan alle være stolte av måten vi løste oppgavene på og gi honnør til alle de mange som stilte opp for at det ble en slik suksess. Vi får tåle all skryt vi har fått fra Golfforbundets representanter (turneringsledelse og dommere), fra spillere og klubbrepresentanter. Vi har antakeligvis fortjent det (selv om det ofte kan være vanskelig for en sørlending).

Vår egen turneringsleder Glen Andreassen har stått i spissen for et team av medarbeidere i forkant og under gjennomføringen av helgas arrangement. Noen må jo ha den jobben, og Glen har løst den på en aldeles imponerende måte. At han går tidlig til sengs i kveld er helt på sin plass.

Roy, vår styreleder, fant det riktig å bosette seg på hytta 200 meter fra klubbhuset slik at turen til banen i 5-tida om morgenen ikke skulle skulle bli for lang når han var med å finklippe greenene før start.. Også andre medlemmer har vært på banen før hanen gol, blant annet for å sørge for at bunkerne var perfekte før start. Omkring kl 07.00 var sekretariat, startere og forecaddier på plass for å innta sine plasser og ta imot spillerne. Kjøkkengjengen fikk noen flere minutter på hodeputa, mens noen av oss andre, meg inkludert, var mer heldige og fikk med oss skjønnhetssøvnen før våre oppgaver måtte utføres.

Når Glen mandag morgen får sitt intervju med NRK Sørlandet så har han regnet på antall medgåtte dugnadstimer knyttet til forberedelser og gjennomføring av dette arrangementet. Et godt tips er at det med arbeidet med bunkerne i forkant er utført et sted mellom 1.500 og 2.000 effektive arbeidstimer; et helt årsverk.

Er et verd det, kan man spørre om. Svaret må være; ja visst er det verd det. Timeprisen basert på nedlagte timer er kanskje dårlig og klubben har jo også smått med greenfeegjester i løpet av de 4 dagene turneringen beslaglegger banen. Noen kroner blir det fra forbundet, fra bruk av drivingrange, fra utleie av biler på innspillsdagen og fra salg av mat. Viktigst av alt er imidlertid at vi som klubb får vist frem vårt flotte anlegg og våre medlemmer,og at vi får markedsført oss godt utover vårt nærområde. I tillegg bidrar vi gjennom disse turneringene til at kommunens næringsliv; hotell og restauranter, Air B&B utleiere og andre får ekstra besøk og omsetning. Vi får også eksponert våre fantastiske samarbeidspartnere (sponsorer) overfor nye kundegrupper.

Været kan vi ikke lastes for. At vi skulle få 60 mm nedbør i løpet av ett døgn ville ha medført lukking av de fleste baner i Norge. Takket være måten vår bane er bygget på, med slagg fra bygdas smelteverk og gjennomtenkt drenering kunne vi avvikle søndagens runde etter kun 2 timers utsettelse.

Nå er det tid for komiteen å evaluere «prosjekt Lag-NM». Vi kan alle ta med oss skrytet fra våre tilreisende gjester og takke enhver for innsatsen. Ja, vi har virkelig hatt LITT AV EN HELG