Dugnad

Dugnad 24. oktober kl. 11:00 vi gjør banen vinter klar.

HUSK

VENNLIGST TA MED KØLLER/BAGGER OG ANNET UTSTYR FRA KØLLEROM INNEN 18. OKTOBER