Coronavirus og Golf

Kjære medlemmer

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av Coronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, fram til og med 26. mars.
Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Av klubbens administrasjon vil Steffen foreløpig være tilstede på klubbhuset, mens Ruth Anne er i karantene hjemme etter utenlandsreise. Vi ber imidlertid om at flest mulig som trenger å komme i kontakt med oss gjør dette via mail. Vi vil da hjelpe dere så fort vi kan.
Banen er foreløpig vinterstengt, men arbeidet med å klargjøre for åpning vil fortsette, dog uten fellesdugnader i denne perioden.

Klubbens styre vil møtes i neste uke for å vurdere mulige videre tiltak.

Vi håper for forståelse at vi her følger NGFs anbefaling og bidrar til å stoppe spredning av Corona viruset. Forhåpentligvis er det kortvarig og at vi kan åpne golfbanen som planlagt eller så fort anbefalingen trekkes tilbake.

Vi vil legge ut informasjon om dugnad og baneåpning når den tid kommer!