Bli med på Ferskingen Open

Bli med på Texas scramble med 2-mannslag. Det blir shot-gun start kl 1100. .Startkontingent kr 100,- pr spiller. Det anbefales at en av spillerne på laget har tatt VTG i år eller i fjor, men dette er ikke obligatorisk. Laget har lov å ha med en JOKER.som en tredjemann på laget. Denne spilleren har ikke tatt kurs og har bare lov til å putte og skal ikke betale startkontingent eller greenfee.
Greenfee for gjester kr 300,- pr spiller i tillegg. Det spilles med fullt Hcp(0-54 ). Laget spiller med 25% av samlet spilleHcp. Hver spiller må ha minst 6 tellende utslag. De med hcp over 36 kan velge utslagsted før runden og herrer kan spille fra rødt utslag. Påmelding i Golfbox, Facebook eller klubbhuset.