Årsmøte 2019

Årsmøte for Utsikten golfklubb avholdes Torsdag 27/2 kl. 18.00 på Utsikten hotell.
Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før møte avholdes.
Dokumenter som skal gjennomgås og forslag gjøres tilgjengelige på klubbhuset senest en uke før årsmøte.