Utsatt årsmøte

 

Det vises til årsmøteinnkalling i golfklubben planlagt til tirsdag 23 mars. Vi har vært i dialog med Kvinesdal Kulturhus og de fraråder nå å avholde møte denne dagen som følge av smittesituasjonen lokalt og ellers i landet. Det vil også ifølge regjeringen kunne bli innført sterke antallsbegrensninger på kort varsel, noe som vil bety at møtet må avlyses. Klubben vil gå i dialog med Kvinesdal Kulturhus for å finne mulige andre datoer etter påske. Vi håper Covid-19 situasjonen da er mer avklart og at risikoen for avlysning er lav. Etter klubbens vedtekter og idrettens regler skal årsmøte normalt avholdes innen utløpet av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Vi kommer tilbake med ny innkalling når ny dato er satt.

 

Styret