Historien våres

UTSIKTEN GOLFKLUBB ble ble for noen år siden kåret til Norges Golfperle. Naturen deler av sin friske stillhet langs store frodige greener og terrenglagte myke fairwayer. Enten du velger 18- eller 9-hullsbanen finner du utfordringer i det spektakulære og hvile i det vennlige. En ren meditasjon fra lynghei til trollskog og svimlende utsikt. – En golfopplevelse i stillhet
FRA DRØM TIL VIRKELIGHET – UTSIKTEN GOLFPARK

Historien

Kvinesdal Kommune er den kommunen som har hatt størst utvandring i henhold til folketallet etter 2. Verdenskrig. Mesteparten av utvandrerne slo seg stort sett ned i Brooklyn og ble en viktig del av den norske kolonien der. I 70-80 årene kom mange av disse tilbake til Norge. En undersøkelse på midten av 80 tallet viste at ca. 10 % av innbyggerne i Kvinesdal var amerikanske statsborgere. Den sterke utvandringen på Sørlandet har påvirket denne landsdelen sterkere enn andre deler av landet, både økonomisk kulturelt og sosialt. En av kulturene var golf der Steinar Egeland var en sterk bidragsyter.

Begynnelsen

Begynnelsen var en drøm. I 1990 lanserte noen ildsjeler tanken om en golfbane i Kvinesdal. Reaksjonene var blandet – noen få ble med på drømmen, men de fleste mente det burde forbli en drøm. Primus motor og innehaver av drømmen var hotelleier Steinar Egeland, Utsikten Turisthotell og verksdirektør Kjartan Festøy fra Tinfos Jernverk, samt hans kone Mildrid Festøy. Da klubben ble startet i 1992 hadde antall ”drømmere” økt til 46.

Visjon og mål

I 1998 ble klubbens visjon og forretningsplan framlagt med kortsiktige og langsiktige mål. Det skulle være unødvendig å fortelle at det langsiktige mål var en fullverdig 18-hulls golfbane. Arbeide med 9-hulls bane var da allerede i gang. Denne ble offisielt åpnet 12. august 2000. I mellomtiden var det ansatt daglig leder i full stilling.

Mannen og visjonen.

Av Jostein Røyseland

I år, 2022, feirer Utsikten Golfklubb sitt 30-års jubileum. Klubben har hatt sine oppturer og ned turer. For eksempel ble vi kåret til Norges golfperle i 2007, og ble omtalt som en av de beste banene i landet. Vinteren 2010 fikk vi svært vanskelig værforhold, som førte til at alt gras på golfbanen døde ut. Våren kom med sol og varme, men ikke en eneste grønn gress spire kom der golfballen kunne ta sin litt usikre rulling på vei mot hullet. Sammen med gresset forsvant både gjestespillere og medlemmer, med påfølgende økonomiske problemer for klubben. Iherdig innsats fra styret, ansatte og medlemmer fikk imidlertid klubben og banen på fote igjen. Og den gode banen kan fortsatt  nytes både av klubbens mange medlemmer og et stort antall gjestespillere.

 

Golfbanen har nå eksistert så lenge at vi har lett for å tenke at den bare er noe som alltid har vært der. Men slik er det ikke. Man kan virkelig lure på hvorfor i all verden det kom en golfbane i Kvinesdal, et sted og en region uten golftradisjoner, og der mange, undertegnede inkludert, hadde mange og «gode» fordommer om denne «snobbesporten» fra utlandet.

 

For å få svar på dette spørsmålet har vi tatt turen til Stabekk, for å besøke Kjartan Festøy, tidligere direktør ved Tinfos Jernverk AS, og en sentral person i etablering av golfbanen i Kvinesdal.

Kjartan forteller at han jobbet i Sverige fra 1966. - Jeg var ansatt ved et smelteverk i Uddeholm i Varmland, et stykke øst for Kongsvinger. Her bygde selskapet en golfbane på en gård de eide. Dette var i 1972. Det var første gangen jeg ble kjent med golf, og det virket både sosialt og interessant.  Året etter begynte jeg å jobbe ved Tinfos Jernverk i Kvinesdal. I 1974 skulle vi tilbake på ferie, og ville overnatte på et pensjonat i nærheten av smelteverket. Dette hadde vi alltid brukt når vi fikk besøk til smelteverket, og det var alltid god plass her. Men da vi skulle bestille plass var det fullt. «Men det har jo aldri vært fullt hos dere», spurte jeg. «Det er golfen», svarte de. «Her er fullt av tilreisende som skal spille golf her i sommer».

Det var første gang jeg forsto litt av de mulighetene som ligger i et godt golfanlegg. Da jeg kom til Kvinesdal så jeg at på Kvinesheia ville det være en ideell plass for et golfanlegg. Det ville og være godt for hotellet, og golfboomen som var i Sverige ville sikkert komme til Norge også. Jeg tok derfor dette opp med Steinar Egeland, eier og driver av Utsikten Hotell. Men han var ikke interessert og hadde liten tro på ideen. Jeg fortsatte imidlertid å snakke om mulighetene i golf i årene som kom, og etter hvert ble Steinar enig i at dette kunne være en god ide.

Her kan vi skyte inn at Steinar Egeland sa seinere til Agder at det var under et besøk til USA i 1985 at han ble overbevist om at golf kunne være verdt å satse på.

Mulighetene for golfbane ble mye diskutert etter dette, og de viktigste personene for realisering av golfbanen var Kjartan Festøy, Steinar Egeland og Mildrid Festøy.

I flere år fungerte Steinar og Mildrid som en arbeidsgruppe som jobbet konkret videre med planene.

I 1991 ble det opprettet en arbeidsgruppe med tittelen: «Prosjektgruppa for golfbaneanlegg i Kvinesdal». Steinar Egeland var leder av prosjektgruppa.

I 2000 ble alle alle tre utnevnt til de 3 første æresmedlemmene i Kvinesdal & omegn Golfklubb. På diplomet til Kjartan står det:

«som initiativtaker og foregangsmann med visjon om golfanlegg på Skaren».

Realisering av drømmen

Et unikt samarbeid mellom golfklubb, kommune og næringsliv ble opprettet høsten 2000/våren 2001. Alle hadde samme fokus og mål. Samarbeidet gav resultater. Med ulik innfallsvinkel, men med samme hovedmål klarte regionen i felleskap å realisere et fyrtårn i Listerregionen.

Fyrtårnet, 18-hullsbanen på Utsikten, vil for all ettertid stå som et av de mest spektakulære golfanlegg i Norge.

Den store utfordringen var selvsagt finansiering. Løsningen ble finansielle andeler hvor kommunen og regionens banker forpliktet seg til å kjøpe andeler for inntil 9,5 mill kroner. I tillegg gav Tinfos Jernverk tilsagn om nødvendig slagg fra verket til fyllmasse – gratis levert på Skaren. (Totalt har Tinfos Jernverk bidratt med 270 000 m³ slagg, noe som gjør at vi har en bane med en helt unik drenering). Videre søkte man Kvinesdal kommune og SND om tilskudd, samt at man søkte tippemidler til prosjektet.

Den anerkjente skotske arkitekten Graham J. Webster/Team Niblick ble valgt som banearkitekt.

Resultatet

Høsten 2004 var drømmen fra 1990 blitt virkelig og klubbens visjon fra 1998 realisert. Resultatet er vi stolt av. I småkupert terreng, ca 300 m.o.h. mellom lave åser, kledd med

bjerk, furu og lyng har vi skapt en golfbane med unike natur opplevelser som skal videreutvikles og foredles i årene som kommer.

Utsikten 2006

Men realisering av 18-hullsbane betydde ikke stopp i utviklingen på golfbanen. Pga bygging av ny E 39 oppsto ideen om et trekantsamarbeid mellom kommune, hotell og golfklubb, for å skape et attraktivt og spennende fyrtårn bygd på pilarene golf, hotell og kunst.

For golfbanen betyr dette at det nå blir investert over 4,5 mill. kroner i ny overbygd drivingrange m/target green og en ny 9-hulls pay & play bane.

 

GRESSET SOM FORSVANT – TOTAL WINTER KILL 2010(TWK)

Vinteren 2022/23 har nesten vært som de «gamle» vintrene vi pleide å ha. Kuldegrader og mye snø i lang tid. Men allerede 22. februar 2023 var golfbanen fin og grønn og stort sett fri for snø og is. Helt slik var det ikke vinteren 2009/10. Da hadde vi også en flott og lang vinter. Klimaendring og CO2-utslipp var ikke det vi tenkte mest på. Endelig kom våren, og vi var så heldige at vi hadde fått en ny greenkeeper til klubben.  Morris Rogers fra Skottland hadde fått jobb hos oss og kom til Kvinesdal i april. Men alt var ikke som normalt.

-Hva opplevde du, Morris?

-Det var spennende å begynne i ny jobb. Roy Trydal hadde vært greenkeeper og fortalte om den harde vinteren. I tillegg var det mye is på greene. Isen måtte fjernes manuelt. Endelig forsvant all snøen, og varmen kom etter hvert. Men gresset under snøen var ikke grønt, og ingen grønne spirer kom opp med varmen.

Roy Trydal forteller at hoved skaden skjedde midt på vinteren. Etter en lang periode med sprengkulde kom det væromslag og kraftig regn. Vi hadde flere slike kraftige værskifter. «Vi fikk et islag over hele banen som etter hvert tok knekken på det meste av gresset.»

 

-Var det bare greene som ble ødelagt, Morris?

-Nei dessverre. Jeg hadde besøk av en kollega som anslo at 97% av gresset var borte på fairway og greener. Hverken han eller eller jeg har opplevd eller hørt om noe lignende. Dessverre fikk vi og problem med reetablering av nytt gress. Det var lite mikroliv og lite tilgjengelige næringsstoff i greenene, og en kjølig vår og sommer skapte problem for spiringen til de krevende gresslagene vi sådde. Til slutt måtte vi fjerne topplaget på alle greenene for å få nytt gress til å trives. Men banen var tydelig preget av skadene også i 2011. Dette var to krevende og stressende år for både greenkeeper og daglig leder. Både med å få nytt gress på plass, men og med å drive en golfklubb med økte utgifter og reduserte inntekter. Heldigvis har vi ikke hatt store vinterskader banen etter katastrofeåret 2010.

-Er det stor forskjelle på å være greenkeeper i Norge og Skottland?

-Nei egentlig ikke. Vi må gjøre de samme tingene begge steder i forhold til gjødsling, sprøyting, slåing, lufting, osv. Den største forskjellen ligger i klima. Vi pleier bare ha 2-3 dager snø i løpet av vinteren i Skottland. Linksbanene ligg og på lettere jord og krever mer gjødsling enn Utsikten Golfpark. Men vi slipper furunåler på greenene, smiler Morris. Dessuten må alle greenkeepere bli godt kjent med sin  egen bane. Det er alltid områder på banen som trenger spesialbehandling. Erfaring og lokalkunnskap er helt avgjørende for et godt resultat, avslutter Morris.

Det er ikke lett å drive en golfbane uten gress. Gjestespillerne forsvant og klubben fikk økte utgifter og reduserte inntekter. Det var ikke selvsagt at klubben skulle komme seg helskinnet gjennom denne krevende perioden. Ludvig Egeland har kikket på tallene som viser konsekvensene for klubben.

 

Fra 2010 til 2012 ble kontingent inntektene redusert fra 1,7 mill. kroner til 1,3 mill. kroner, selv om kontingenten økte i perioden.

Golfbanen ble i 2007 kåret til Norges golfperle, og vi hadde svært godt besøk av gjestespillere i årene 2008-2009. Fra 2009 til 2010 ble greenfee inntektene mer enn halvert, fra over 2 mill. kroner til under 1 mill. kroner. Greenfeeinntektene

fortsatte å synke de nærmeste årene, og kom ned i ca. 600 000. Det var først under pandemien at besøket og greenfeeinntektene kom opp på nivå med før TWK. Sponsorinntektene var i 2012 nærmest halvert i

forhold til før vinterskadene, og var da nede på ca. 300 000 kroner. Utviklingen i inntektene er oppsummert i plansjen under. Vi ser at på 1 år ble inntektene redusert med ca. 1,7 mill. kroner  Dette utgjør en inntektsnedgang på ca. 38% på et år, samtidig som investeringsbehovet økte pga. all vinterskaden på gresset.Etter 2010 fikk klubben  9 magre år. Det var først under pandemien at inntektene kom opp på samme nivå som før TWK. Det er ikke vanskelig å forstå at dette har vært krevende år for styret, daglig ledere, ansatte og medlemmer. Men takk være god ledelse, mye godt arbeid og en betydelig dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer, framstår Utsikten golfpark i dag som en attraktiv og veldrevet golfbane, til glede for besøkende og medlemmer.

 

 

 

Nedenfor kan du i sin helhet oversikten over økonomiutviklingen i klubben etter TWK.

Med Utsikten Golfklubb gjennom oppturer og nedturer

En inntektsanalyse 2001-2021

 

Innledning/forutsetninger

Nedenstående analyse gir en oversikt over sammenlignbare inntekter knyttet til medlemmer og gjester gjennom perioden 2001-2021. Analysen starter med andre ord etter åpningen av 18-hullsbanen og strekker seg frem til Covid-årene 2020 og 2021.

 

I denne perioden har klubben hatt forskjellig organisering hvor inntektene fra aktivitet har blitt ført på forskjellig vis. I den første perioden drev klubben sin egen proshop, organisert som et aksjeselskap. Deretter ble proshop overtatt av ekstern driver som fikk kommisjon for betjening av kunder, før klubben igjen overtok proshop, nå som en del av klubben. I sammenstillingene av data (i den grad den har vært tilgjengelig) er det foretatt en justering for de inntektene hvor det tidligere ble utbetalt kommisjon slik at tallene er mest mulig sammenlignbare. Dessverre er det noen inntekter fra aktivitet i gamle regnskaper som regnskapsmessig er ført i en «sekkepost». Dette gjelder inntekter fra biler og events/turneringer før 2007. Det har heller ikke vært mulig å finne detaljer for events/turneringer for perioden 2011-2015. Tall i analysen er derfor estimat for disse.

Hovedhensikten med analysen er imidlertid å vise den langsiktige effekten av «total winter kill» vinteren 2010/2011.

 

Medlemsinntekter

Utsikten Golfklubb var tidlig ute med å tilby medlemskap til personer som ikke var bosatt i nærområde. Dette skjedde mens klubben kun hadde en 9-hullsbane. På det meste hadde klubben nær 3.000 medlemmer, hvorav mange fra det sentrale Østlandet hvor de fleste etablerte klubbene hadde inntaksstopp. Inntektene fra alle medlemmene var viktig i finansieringen av klubben i denne perioden. Ettersom nye baner ble etablert forsvant samtidig mange av disse medlemmene og klubbens inntekter fra medlemskontingent gikk også ned selv om klubben økte prisen for medlemmer med full spillerett. Vinteren 2010/2011 etterlot seg en bane med ødelagte greener og fairwayer. Dette gav reduserte inntekter fra gjestespillere og dermed også mindre penger til å vedlikehold. Medlemsinntektene stagnerte selv med økende årsavgift.

 

 

 

 

 

Sponsorer

Klubben hadde over tid bygget opp en solid sponsor-masse. De fleste avtalene var av 3-årig varighet. Dette innebar at flere avtaler fortsatt var aktive i 2011 da anlegget ble skadet. Når avtalene skulle fornyes i 2012-14 ble dette etter hvert vanskelig ettersom mange bedrifter mente de ikke lenger fikk den eksponeringen de hadde forventet. Resultatet ble at sponsorinntektene falt betydelig. Reaktiveringen av klubben fra 2017 løftet igjen sponsorinntektene opp til nivået før 2011.

 

Greenfee og ballautomat

Det som best uttrykker attraktiviteten og aktivitetsnivået på golfanlegget er inntektene fra greenfee og ballautomat. Klubben selv har i alle år hatt et begrenset antall lokale medlemmer med full spillerett og spill fra betalende gjester har derfor vært av avgjørende betydning for å kunne holde høy kvalitet på anlegget og god service overfor så vel medlemmer som besøkende. Selv om vekslende vær om sommeren har en stor betydning for aktiviteten, er likevel kvaliteten på anlegget av avgjørende betydning for å tiltrekke seg gjestespillere. Det at anlegget noen år før ødeleggelsen vinteren 2010/2011 ble kåret til «Norges golfperle» førte til at klubben årene 2008-2010 hadde inntekter fra greenfee/ballautomat i inderkant av 2 mill kr årlig. Dette ble halvert allerede i 2011 og falt ytterligere i årene etterpå. Anlegget på Utsikten var ikke lenger et attraktivt mål for gjestespillere. En del av nedgangen i greenfee i denne perioden skyltes også at korthullsbanen ble neglisjert og ute av drift.

Fra 2017 startet arbeidet med å gjenoppbygge kvaliteten på anlegget, først hovedbanen og senere korthullsbanen. Da verden ble rammet av Covid i 2020 hadde anlegget igjen fått en tilfredsstillende kvalitet og gjestespillere fant igjen veien tilbake til banen.

 

 

Golfbiler

Klubben var tidlig ute med å investere i golfbiler. I første omgang ble det kjøp inn 10 biler. Også inntekter fra bilutleie gjenspeiler aktivitetsnivået, hvor det ble en markant økning i årene 2009-2010. I 2011 ble dette mer enn halvert. Utviklingen videre frem til og med 2019 gjenspeiler et lavere aktivitetsnivå, samt værmessige variasjoner. I 2020 ble det kjøpt inn flere biler. Sammen med kraftig økt aktivitet gav dette en betydelig økning i utleieinntekter.

 

 

 

Sponsorer og aktivitet

Et mål på anleggets attraktivitet kan være å se på samlede inntekter fra aktivitet på anlegget og inntekter fra sponsorer.

Fra 2001 frem til og med 2010 var det en gjennomgående vekst i klubbens inntekter på dette område. Fra og med 2011 til og med 2016 ble inntektene fra de samme kildene mer enn halvert. Deretter kom en gradvis økning fra 2017 frem til og med 2019, før inntektene økte markant i 2020 og 2021, mye på grunn av Covid-19 og det faktum at golf var en av få sportsaktiviteter som kunne utøves.

 

Likevel, løftet i inntektene i 2020/21 ville mest sannsynlig ikke ha blitt det samme dersom anlegget ikke hadde en kvalitet som tilreisende spillere forventer.

 

 

 

 

 

Teamwork

Hemmeligheten bak realisering av drømmen er gode samarbeidspartnerne. I vårt arbeide med å utvikle, finansiere og bygge banen har vi hatt et unikt samarbeid og oppbakking. Kvinesdal kommune, administrasjon og politikere, har utvist en utrolig smidighet og service i all saksbehandling. Kommunens økonomiske bidrag er meget betydelig. Tinfos Jernverk er den samarbeidspartner som har betydd mest økonomisk. Uten deres gave i form av gratis fyllmasse ville banen aldri blitt bygget. Kvinesdal Sparebank og Flekkefjord Sparebank kjøp av finansielle andeler må være enestående i golfverden. Reiersen Transport har hatt byggeoppdraget og utført et utrolig arbeid. Bedriftene i regionen har stilt opp som sponsorer.

Samarbeidet med Utsikten Golf og konferansehotell er nært og grunnlaget for at vi kan tilby total opplevelser med golf, mat og overnatting.

Klubbens styre og medlemmer har lagt ned et stort gratisarbeide i forbindelse med utvikling og bygging av banen.

Veien videre

Total kostnad for hele anlegget etter siste utbygging er 48 mill kr. Maskinparken har en verdi av 4,5 mill. Pr dato har klubben en bankgjeld på ca 3,9 mill.

Medlemstallet i Listeregionen har vokst jevnt og trutt de siste årene.

Kvinesdal og Omegn golfklubb har hatt en rivende utvikling. Viktige milepæler er oppsummert nedenfor:

1990 Ide

1992 Kvinesdal & Omegn Golfklubb etableres

1994 Åpning av 6-hullsbane

1998 Visjon og langsiktige strategier utarbeides

2000 Åpning 9-hullsbane 12. august

2004 Åpning 18-hullsbane 14. august

2006 Åpning ny overbygd Drivingrange m/Target Green 22. juli

2007 Åpning ny 9-hulls Pay & Play i juli

2014 Åpning av Fotballgolfbane 21. august

Vårt hovedfokus framover vil være å tilby en totalopplevelse sammen med hotellene, der vi sørger for bane, service og gode treningsforhold. Det produkt vi leverer skal holde høy kvalitet, noe vi oppnår ved stadig å ha fokus på forbedringer og vedlikehold av banen. Til dette må vi ha en moderne og vel fungerende maskinpark, der banen alltid vil ha 1. prioritet!

Vi vektlegger service, informasjon og god kontakt med alle medlemmer og greenfee spillere.

Til slutt vil vi ønske alle golfere velkommen til en naturopplevelse i stillhet på vår unike golfanlegg ved Utsikten i Kvinesdal.