Om oss

UTSIKTEN GOLFKLUBB ble ble for noen år siden kåret til Norges Golfperle. Naturen deler av sin friske stillhet langs store frodige greener og terrenglagte myke fairwayer. Enten du velger 18- eller 9-hullsbanen finner du utfordringer i det spektakulære og hvile i det vennlige. En ren meditasjon fra lynghei til trollskog og svimlende utsikt. – En golfopplevelse i stillhet
FRA DRØM TIL VIRKELIGHET – UTSIKTEN GOLFPARK

Historien

Kvinesdal Kommune er den kommunen som har hatt størst utvandring i henhold til folketallet etter 2. Verdenskrig. Mesteparten av utvandrerne slo seg stort sett ned i Brooklyn og ble en viktig del av den norske kolonien der. I 70-80 årene kom mange av disse tilbake til Norge. En undersøkelse på midten av 80 tallet viste at ca. 10 % av innbyggerne i Kvinesdal var amerikanske statsborgere. Den sterke utvandringen på Sørlandet har påvirket denne landsdelen sterkere enn andre deler av landet, både økonomisk kulturelt og sosialt. En av kulturene var golf der Steinar Egeland var en sterk bidragsyter.

Begynnelsen

Begynnelsen var en drøm. I 1990 lanserte noen ildsjeler tanken om en golfbane i Kvinesdal. Reaksjonene var blandet – noen få ble med på drømmen, men de fleste mente det burde forbli en drøm. Primus motor og innehaver av drømmen var hotelleier Steinar Egeland, Utsikten Turisthotell og verksdirektør Kjartan Festøy fra Tinfos Jernverk, samt hans kone Mildrid Festøy. Da klubben ble startet i 1992 hadde antall ”drømmere” økt til 46.

Visjon og mål

I 1998 ble klubbens visjon og forretningsplan framlagt med kortsiktige og langsiktige mål. Det skulle være unødvendig å fortelle at det langsiktige mål var en fullverdig 18-hulls golfbane. Arbeide med 9-hulls bane var da allerede i gang. Denne ble offisielt åpnet 12. august 2000. I mellomtiden var det ansatt daglig leder i full stilling.

Mannen og visjonen.

Av Jostein Røyseland

I år, 2022, feirer Utsikten Golfklubb sitt 30-års jubileum. Klubben har hatt sine oppturer og ned turer. For eksempel ble vi kåret til Norges golfperle i 2007, og ble omtalt som en av de beste banene i landet. Vinteren 2010 fikk vi svært vanskelig værforhold, som førte til at alt gras på golfbanen døde ut. Våren kom med sol og varme, men ikke en eneste grønn gress spire kom der golfballen kunne ta sin litt usikre rulling på vei mot hullet. Sammen med gresset forsvant både gjestespillere og medlemmer, med påfølgende økonomiske problemer for klubben. Iherdig innsats fra styret, ansatte og medlemmer fikk imidlertid klubben og banen på fote igjen. Og den gode banen kan fortsatt  nytes både av klubbens mange medlemmer og et stort antall gjestespillere.

 

Golfbanen har nå eksistert så lenge at vi har lett for å tenke at den bare er noe som alltid har vært der. Men slik er det ikke. Man kan virkelig lure på hvorfor i all verden det kom en golfbane i Kvinesdal, et sted og en region uten golftradisjoner, og der mange, undertegnede inkludert, hadde mange og «gode» fordommer om denne «snobbesporten» fra utlandet.

 

For å få svar på dette spørsmålet har vi tatt turen til Stabekk, for å besøke Kjartan Festøy, tidligere direktør ved Tinfos Jernverk AS, og en sentral person i etablering av golfbanen i Kvinesdal.

Kjartan forteller at han jobbet i Sverige fra 1966. - Jeg var ansatt ved et smelteverk i Uddeholm i Varmland, et stykke øst for Kongsvinger. Her bygde selskapet en golfbane på en gård de eide. Dette var i 1972. Det var første gangen jeg ble kjent med golf, og det virket både sosialt og interessant.  Året etter begynte jeg å jobbe ved Tinfos Jernverk i Kvinesdal. I 1974 skulle vi tilbake på ferie, og ville overnatte på et pensjonat i nærheten av smelteverket. Dette hadde vi alltid brukt når vi fikk besøk til smelteverket, og det var alltid god plass her. Men da vi skulle bestille plass var det fullt. «Men det har jo aldri vært fullt hos dere», spurte jeg. «Det er golfen», svarte de. «Her er fullt av tilreisende som skal spille golf her i sommer».

Det var første gang jeg forsto litt av de mulighetene som ligger i et godt golfanlegg. Da jeg kom til Kvinesdal så jeg at på Kvinesheia ville det være en ideell plass for et golfanlegg. Det ville og være godt for hotellet, og golfboomen som var i Sverige ville sikkert komme til Norge også. Jeg tok derfor dette opp med Steinar Egeland, eier og driver av Utsikten Hotell. Men han var ikke interessert og hadde liten tro på ideen. Jeg fortsatte imidlertid å snakke om mulighetene i golf i årene som kom, og etter hvert ble Steinar enig i at dette kunne være en god ide.

Her kan vi skyte inn at Steinar Egeland sa seinere til Agder at det var under et besøk til USA i 1985 at han ble overbevist om at golf kunne være verdt å satse på.

Mulighetene for golfbane ble mye diskutert etter dette, og de viktigste personene for realisering av golfbanen var Kjartan Festøy, Steinar Egeland og Mildrid Festøy.

I flere år fungerte Steinar og Mildrid som en arbeidsgruppe som jobbet konkret videre med planene.

I 1991 ble det opprettet en arbeidsgruppe med tittelen: «Prosjektgruppa for golfbaneanlegg i Kvinesdal». Steinar Egeland var leder av prosjektgruppa.

I 2000 ble alle alle tre utnevnt til de 3 første æresmedlemmene i Kvinesdal & omegn Golfklubb. På diplomet til Kjartan står det:

«som initiativtaker og foregangsmann med visjon om golfanlegg på Skaren».

Realisering av drømmen

Et unikt samarbeid mellom golfklubb, kommune og næringsliv ble opprettet høsten 2000/våren 2001. Alle hadde samme fokus og mål. Samarbeidet gav resultater. Med ulik innfallsvinkel, men med samme hovedmål klarte regionen i felleskap å realisere et fyrtårn i Listerregionen.

Fyrtårnet, 18-hullsbanen på Utsikten, vil for all ettertid stå som et av de mest spektakulære golfanlegg i Norge.

Den store utfordringen var selvsagt finansiering. Løsningen ble finansielle andeler hvor kommunen og regionens banker forpliktet seg til å kjøpe andeler for inntil 9,5 mill kroner. I tillegg gav Tinfos Jernverk tilsagn om nødvendig slagg fra verket til fyllmasse – gratis levert på Skaren. (Totalt har Tinfos Jernverk bidratt med 270 000 m³ slagg, noe som gjør at vi har en bane med en helt unik drenering). Videre søkte man Kvinesdal kommune og SND om tilskudd, samt at man søkte tippemidler til prosjektet.

Den anerkjente skotske arkitekten Graham J. Webster/Team Niblick ble valgt som banearkitekt.

Resultatet

Høsten 2004 var drømmen fra 1990 blitt virkelig og klubbens visjon fra 1998 realisert. Resultatet er vi stolt av. I småkupert terreng, ca 300 m.o.h. mellom lave åser, kledd med

bjerk, furu og lyng har vi skapt en golfbane med unike natur opplevelser som skal videreutvikles og foredles i årene som kommer.

Utsikten 2006

Men realisering av 18-hullsbane betydde ikke stopp i utviklingen på golfbanen. Pga bygging av ny E 39 oppsto ideen om et trekantsamarbeid mellom kommune, hotell og golfklubb, for å skape et attraktivt og spennende fyrtårn bygd på pilarene golf, hotell og kunst.

For golfbanen betyr dette at det nå blir investert over 4,5 mill. kroner i ny overbygd drivingrange m/target green og en ny 9-hulls pay & play bane.

Teamwork

Hemmeligheten bak realisering av drømmen er gode samarbeidspartnerne. I vårt arbeide med å utvikle, finansiere og bygge banen har vi hatt et unikt samarbeid og oppbakking. Kvinesdal kommune, administrasjon og politikere, har utvist en utrolig smidighet og service i all saksbehandling. Kommunens økonomiske bidrag er meget betydelig. Tinfos Jernverk er den samarbeidspartner som har betydd mest økonomisk. Uten deres gave i form av gratis fyllmasse ville banen aldri blitt bygget. Kvinesdal Sparebank og Flekkefjord Sparebank kjøp av finansielle andeler må være enestående i golfverden. Reiersen Transport har hatt byggeoppdraget og utført et utrolig arbeid. Bedriftene i regionen har stilt opp som sponsorer.

Samarbeidet med Utsikten Golf og konferansehotell er nært og grunnlaget for at vi kan tilby total opplevelser med golf, mat og overnatting.

Klubbens styre og medlemmer har lagt ned et stort gratisarbeide i forbindelse med utvikling og bygging av banen.

Veien videre

Total kostnad for hele anlegget etter siste utbygging er 48 mill kr. Maskinparken har en verdi av 4,5 mill. Pr dato har klubben en bankgjeld på ca 3,9 mill.

Medlemstallet i Listeregionen har vokst jevnt og trutt de siste årene.

Kvinesdal og Omegn golfklubb har hatt en rivende utvikling. Viktige milepæler er oppsummert nedenfor:

1990 Ide

1992 Kvinesdal & Omegn Golfklubb etableres

1994 Åpning av 6-hullsbane

1998 Visjon og langsiktige strategier utarbeides

2000 Åpning 9-hullsbane 12. august

2004 Åpning 18-hullsbane 14. august

2006 Åpning ny overbygd Drivingrange m/Target Green 22. juli

2007 Åpning ny 9-hulls Pay & Play i juli

2014 Åpning av Fotballgolfbane 21. august

Vårt hovedfokus framover vil være å tilby en totalopplevelse sammen med hotellene, der vi sørger for bane, service og gode treningsforhold. Det produkt vi leverer skal holde høy kvalitet, noe vi oppnår ved stadig å ha fokus på forbedringer og vedlikehold av banen. Til dette må vi ha en moderne og vel fungerende maskinpark, der banen alltid vil ha 1. prioritet!

Vi vektlegger service, informasjon og god kontakt med alle medlemmer og greenfee spillere.

Til slutt vil vi ønske alle golfere velkommen til en naturopplevelse i stillhet på vår unike golfanlegg ved Utsikten i Kvinesdal.