Hull 4 –

Et hull med vann foran utslaget og bunkere som skjermer greenen for lave utslag. Spill deg gjerne litt kort av hullet. Greenen heller fra bakkant til forkant.