Hull 18

Banens mest utfordrende par 4-hull. Utslaget bør slåes 210-240 meter eller fairway wood for å ha mulighet for å treffe greenen på andre slaget. Pass på at du har nok kølle på innspillet som går over vann. Greenen heller fra bakkant til forkant og er skjermet av 3 bunkere. Det er trygt til høyre for greenen.