Hull 12 –

Et spektakulært hull med dogleg til venstre og fantastisk utsikt når du kommer til greenen. Utslaget bør slåes med et jern rett frem mot myra 160-180 meter fra gul tee. Det er mulig å drive over skogen til venstre, men landingsområdet er ikke stort. Greenen er lang og smal. Første halvdel av greenen heller mot forkanten mens andre halvdel heller mot bakkanten. Innspillet bør være kort av hullet. Det er trygt til høyre og venstre for greenen. Ikke slå for langt!