Hull 1 – 2021

Et enkelt par 3-hull med greenbunker foran til høyre og bak til venstre. Sikreste utslag slåes litt kort og til venstre på greenen som heller fra bakkant til forkant