5

Utslaget bør slåes rett frem mot bakken. Fra begynnelsen av bakken bør andre slaget slåes i venstre del av fairway. Med en lang drive på utslaget er det mulig å nå inn på greenen på andre slaget. Greenen heller fra bakkant til forkant. Det er trygt å slå litt kort og til høyre for greenen.

sponsor 2015Lister BLIKKCoca-colalogo_ngfNordan
FlekkefjordSparebank-e1337775666229alcoalogosponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASGevir
Nettland og sønnerErametsponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASIdeflekkefjord-ikonGobex
Aeron