17

Et blindt utslaget som bør slåes maksimum 200 meter rett frem fra gul tee. Sikreste utslag er litt til høyre i fairway. Greenen som heller fra bakkant til forkant er skjermet av en bunker til venstre. Innspillet bør være litt kort av flagget. Slå ikke for langt på innspillet.

 

sponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASCoca-colalogo_ngfsponsor 2015ErametNordan
Lister BLIKKNettland og sønnersponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASIde
alcoalogoGobexAeronFlekkefjordSparebank-e1337775666229Gevir
flekkefjord-ikon