Fortsatt utfordringer……

I 2018 måtte klubben foreta en helt påkrevet oppgradering av vanningsanlegget, en investering som førte til at andre investeringer måtte vente.

Før vi kom skikkelig i gang med årets sesong brøt girkassen på vår gamle traktor sammen. Vi hadde også en stor reparasjon på denne maskinen i 2017 til en kostnad på ca kr. 100.000. En ny reparasjon ville ha en kostnadsramme minst i samme størrelsesorden. En traktor av denne størrelse er en forutsetning for å kunne operere ny dressevogn for å oppgradere fairway-ene slik at disse etter hvert kan komme tilbake til tidligere standard.

Etter en grundig gjennomgang av forskjellige alternativer besluttet styret å gå til innkjøp av ny traktor. Denne koster klubben netto kr 500.000 hensyntatt innbytte av vår 20 år gamle traktor. Klubben har lykkes med å inngå en leasingavtale for traktoren slik at klubben ikke har behov for nye lån til denne investeringen.  Styret besluttet samtidig å utsette innkjøp av nye golfbiler for ikke å strekke klubbens finanser unødig i denne situasjonen.

Traktoren, en «Case 75 ny», vil bli levert med «golfdekk».

 

Det faktum at klubben igjen er i en posisjon til å kunne inngå leasingavtaler på utstyr viser at de siste årenes innsats fra alle våre medlemmer gjennom stor dugnadsinnsats og streng økonomisk styring for å bringe klubben tilbake til en sunn økonomi har gitt resultat. Beslutningene om å lease traktoren er foretatt i forståelse med klubbens bankforbindelse.

  18/5 2019 - Styret