kontakt oss

Adresse: Skaren 4480 Kvinesdal

Klubbhus: 383 51 658

E-post: post@utsiktengolf.no

Roy Trydal

styreleder

911 17 049

Glen Andreassen

nestleder

Olav Magne Trydal

styremedlem

Steffen Johnsen

styremedlem

41634248

steffen.johnsen@kvinesdal.kommune.no

Inger Turid Navrestad

styremedlem

Sissel Danielsen

styremedlem

Ludvig Egeland

styremedlem

Varamedlemmer

Terje Michelsen

Elizabeth Murphy Karlsen

47318176

murphyelz@aol.com