8

Hull 8

Et kort par 4 hull oppfor bakke helt til greenen. Utslaget bør slåes i venstre del av fairway med lavt jern eller fairwaywood 180-210 meter fra gul tee. Her er det svært smalt for en drive. Sikreste greenområde er til venstre. Platågreen.

 

IdeGobexAeronalcoalogoNordan
FlekkefjordSparebank-e1337775666229Lister BLIKKCoca-cola
logo_ngfErametNettland og sønnersponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord AS
Gevirsponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASsponsor 2015flekkefjord-ikon