16

Et enkelt par 3 hull med greenbunker foran til høyre og bak til venstre. Sikreste utslag slåes litt kort og til venstre på greenen som heller fra bakkant til forkant

sponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord ASAeronlogo_ngfNettland og sønnersponsor 2015
alcoalogosponsor 2015.2016.2017 Bilskadesenter Flekkefjord AS
flekkefjord-ikonIdeCoca-colaNordanGevir
GobexErametLister BLIKKFlekkefjordSparebank-e1337775666229